Waarom een groen dak?

Groene daken hebben veel voordelen ten opzichte van een traditioneel zwart bitumen of grinddak. Het is bijvoorbeeld goed voor het leefmilieu in de stad, de woning is beter geïsoleerd tegen warmte, het dak heeft een langere levensduur en het aanzicht voor omwonenden is een stuk mooier dan het traditionele dak. Voordat we verder gaan over de realisatie van een groen dak gaan we hier eerst nog wat verder in op de verschillende voordelen.


Geluiddempend effect
Groene daken in bebouwde binnentuinen hebben een geluiddempend effect. Het feestje van de buren aan de andere kant van het blok is net wat minder luidruchtig te horen in de binnentuin.

Minder afgifte van hitte aan de omgeving
In de zomer kunnen zwarte bitumen daken erg warm worden. Niet enkel het dak maar ook de stad als geheel warmt hierdoor op. Groene daken kunnen dit effect verminderen en leveren daarmee een bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Door verdamping van op het dak vastgehouden water blijft de temperatuur van het dak langer laag in warme periodes.

Het is mooier
Uiteraard is mooi subjectief, maar iedereen zal het ermee eens zijn dat een groen dak een mooiere aanblik geeft dan een traditioneel bitumen- of grinddak. Groene daken die zichtbaar zijn voor medebewoners leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan het woongenot en welzijn.

Toename biodiversiteit
Meer groen in de stad betekend meer biodiversiteit. De stad wordt niet alleen voor de mens leefbaarder, ook de diversiteit aan planten, insecten en andere dieren zal toenemen.

Opname van fijnstof
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die veel voorkomt in stedelijke gebieden en slecht is voor de gezondheid. Groene daken verminderen deze vorm van luchtvervuiling door het fijnstof op te nemen.

Opname regenwater
Bij traditionele daken loopt het regenwater bij een bui direct het riool in. Een groen dak houd het water tijdelijk vast en zorgt er daarmee voor dat het regenwater geleidelijk wordt afgevoerd. Voordat het water het riool bereikt is een deel ervan door verdamping in de lucht opgenomen. Zowel de piekbelasting als de totale belasting van het hemelwaterriool neemt hierdoor af. Mogelijk kunnen hierdoor extra investeringen in rioolwaterverwerking achterwege blijven.

Isolatie tegen warmte
Een groen dak isoleert in de zomer tegen de warmte. De binnentemperatuur onder een groen dak kan hierdoor 3 a 4 graden lager liggen.

Langere levensduur van de dakbedekking
Een groen dak verlengd de levensduur van de dakbedekking. Er zijn extra kosten verbonden aan een groen dak, maar die worden door de langere levensduur eenvoudig goed gemaakt.

Positief voor waarde omliggende woningen
Een groen dak kan een positief effect hebben op de waarde van omliggende woningen en door de verhuurder als groen visitekaartje worden ingezet.

Lees verder

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.