Subsidieregeling Stadsdeel Amsterdam Zuid

Stadsdeel Zuid hecht er aan dat er meer groene daken komen en heeft daarom een subsidieregeling. Hierbij een korte weergave van de subsidieregeling. De volledige informatie is te vinden op de website van het stadsdeel.

De subsidieregeling is bedoeld voor bijna iedereen die een groen dak of gevel wil. Bewoners in de vorm van eigenaren, huurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE), van woningen, bijgebouwen en woonboten. Maar ook als u bijvoorbeeld woont boven een dichtbebouwde binnentuin en u liever uitkijkt over groen in plaats van een kaal dak (en het te beplanten dak is van de benedenbuurman) mag u deze subsidie aanvragen. Als u geen eigenaar bent, moet de eigenaar uiteraard wel toestemming geven.

Ook bedrijven en woningbouwverenigingen kunnen subsidie aanvragen. Het is voor bedrijven zelfs dubbel interessant, omdat ondernemers tevens gebruik kunnen maken van de landelijke MIA- en Vamil-regelingen. De MIA en Vamil zijn fiscale aftrekregelingen voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals vegetatiedaken.

Bij toekenning van een subsidie ontvangt u 50% van de kosten retour, tot een maximum van € 50,- per m2. Het dak moet minimaal 6 m2 groot zijn, en het maximum dat per dak wordt gesubsidieerd is 100 m2. Heeft u een groter dak, of wilt u met alle buren samen een heel blok vergroenen? Dan is er ook een subsidie van de centrale stad voor daken vanaf 40 m2 tot 400 m2.

De subsidieregeling groene daken is verlengd maar wel met minder geld in de pot en na 2011 lijkt de regeling af te lopen. Veel mensen beginnen om deze reden niet aan een project. Door de lange doorlooptijd van veel projecten kan waarschijnlijk geen aanspraak meer worden gemaakt op de subsidie.

Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor een subsidie. Reden van het stadsdeel om nieuwbouw niet op te nemen is dat er al een investering gedaan wordt en dat dus de financiele drempel voor een groen dak lager ligt bij nieuwbouw. Aangezien een groen dak niet in het dak geintegreerd is maar op het dak wordt aangebracht gaat het ook bij nieuwbouw om een extra investering.
In ieder geval één bewoner die een aanbouw in de tuin ging maken zag daarom af van een groen dak. Dit is zonde omdat juist bij nieuwbouw er een grotere kans is dat er een groen dak gerealiseerd wordt omdat men toch al aan het bouwen is.

Lees verder

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.