Groene Daken in Amsterdam Zuid

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid (hierna WSWonen) in De Pijp heeft de mogelijkheden onderzocht om de toepassing van groene daken te bevorderen. Aan het begin van het project zijn contacten gelegd met de projectgroep groene daken, ambtenaren van DRO en stadsdelen en ‘dakenboeren’. Als vervolgstap zijn contacten gelegd met bewoners en ondernemers in het stadsdeel om de concrete mogelijkheden voor Groene Daken te onderzoeken.

Er is veel informatie verzameld en verspreid onder bewoners. De informatie is verspreid via de website InMijnWijk.nl en via een folder die in een oplage van 10.000 is verspreid onder bewoners. Dat leverde van huurders vaak de vraag op of een groen dak ook als dakterras bruikbaar is en vragen over de subsidieregeling. Van eigenaar/bewoners waren er vooral vragen over de subsidieregeling, monumentenregels en andere praktische zaken met betrekking tot een groen dak.

Naar aanleiding van een door het WSWonen Zuid gedane scan zijn er actief een aantal contacten gelegd in de buurt. De voornaamste gelegde contacten zijn met de Hema, Renaultgarage, eigenaar/bewoners van monument in de Lutmastraat, omwonenden van de Albert Heijn, Brugman Keukens en de Melkfabriek in Jan Steenstraat. Bij een aantal projecten is al gebleken dat een groen dak niet gaat lukken, bij de Melkfabriek is er een goede kans dat Ymere groene daken zal aanleggen op de bovenverdieping. Voor enkele van de locaties loopt het traject nog.

De lange doorlooptijd voor de realisatie van groene daken maakt dat concrete resultaten nog niet gemeld kunnen worden. Wel zijn de ervaringen en kennis die zijn opgedaan tijdens het project verwerkt in de informatie op de website. Het WSWonen Zuid blijft op deze plek de informatie aanbieden voor bewoners van Amsterdam Zuid die geïnteresseerd zijn in een groen dak.

Lees verder

 

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.