Groene Daken, ook voor huurders!

In noordelijke streken werden en worden groene daken aangelegd op berghutten. Het liefst zo dik en zo zwaar mogelijk: dan drukt het dak de eronder liggende muurbalken goed tegen elkaar. De omgekeerde situatie treffen we aan in het moeras Amsterdam. Als het dak zwaarder wordt, kan de fundering dat dan wel dragen? Wat hebben we eigenlijk aan groene daken? En wie heeft er wat aan?

Het helpen beantwoorden van deze vragen en verspreiden van kennis hierover is één van de taken in dit project van het Wijksteunpunt Wonen Zuid, waarover u hier kunt lezen. In dit project werden bewoners bijgestaan om aan de slag te gaan met het vergroenen van het eigen dak of van die zwarte vlakte in het dichtgebouwde binnenblok.

We waren hier actief aan de grens van ons werkgebied: bewoners bijstaan de eigen woonsituatie te handhaven of verbeteren. Het dak is het grensvlak maar zeker niet altijd buiten het zicht. Dit project heeft bij de betrokkenen het dak en de mogelijkheden ervan binnen beeld gebracht. Maar ook de weerbarstigheid van de materie om op de bestaande bebouwing tot resultaat te komen.

Lees verder

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.