Hoe krijg ik een Groen Dak?

Net als veel onderhoud aan een woning vraagt ook het realiseren van een groen dak de nodige voorbereidingen. Het maakt uiteraard verschil of je het dak wil aanleggen op je eigen woning of dat je een ander dak in gedachten hebt. Bijvoorbeeld het dak van een bedrijf waar je op uit kijkt. Er moet informatie verzameld worden, vergunningen moeten worden aangevraagd, de buren geïnformeerd en aannemers worden vergeleken en misschien is er een subsidieregeling van toepassing. Hieronder een stappenplan voor het realiseren van een groen dak!

Stap 1 Verzamel informatie
Beslis voor jezelf welk deel van een dak je zou willen vergroenen, zoek daarna uit wie er zeggenschap hebben over dat (deel van het) dak. Dit kan zijn; eigenaar, makelaar/tussenpersoon, huurder/gebruiker.

Stap 2 Leg contacten
Neem contact op met degene(n) van wie toestemming vereist is en leg het plan voor. Geef ruim informatie en vraag in eerste instantie of men positief tegenover het idee staat. Ben je eigenaar van een apartement? Overleg dan met mede-eigenaren van het gebouw.

Stap 3 Inventariseer problemen
Kijk welke problemen je tegen kunt komen:
•    Is de draagkracht van de dakconstructie voldoende? Bij twijfel moet een constructieberekening worden gemaakt. Vaak is dit ook een vereiste bij een subsidie-aanvraag voor een groen dak. Als er grind op een dak ligt is de constructie in principe voldoende draagkrachtig voor een extensief groen dak dat daarvoor in de plaats komt. Het gewicht per m2 van grind is hoger dan dat van de, in amsterdam gangbare vormen van, niet beloopbare groene daken.
•    Zijn er vergunningen nodig? Als het dak vanaf de openbare weg te zien is of het een monument betreft moet er een vergunning worden aangevraagd i.v.m welstandseisen.
•    Omwonenden of andere gebruikers van het pand of omliggende panden kunnen bezwaren hebben. Informeer omwonenden en geef de mogelijkheid om op het plan te reageren.

Stap 4 Bepaal de kosten
Bepaal het kostenplaatje. Hoeveel m2 wordt er vergroend en wat zijn de kosten van aanleg? Zijn er subsidiemogelijkheden? Willen andere omwonenden of bedrijven met uitzicht op het dak meebetalen?

Stap 5 Uitvoering
Laat de eigenaar/gebruiker van het dak tekenen voor toestemming als alles duidelijk is. Geef opdracht aan een aannemer voor aanleg en bepaal de startdatum in overleg met alle partijen. Informeer alle betrokkenen over startdatum en duur van de werkzaamheden.

Stap 6 Onderhoud
Een dak moet na aanleg twee keer per jaar nagelopen worden op onkruid/afvalresten en andere ongewenste zaken.

Lees verder

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.